Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Via Eilandtransfer-Ibiza zijn Transfers te zoeken, is er informatie beschikbaar en kunnen deze Diensten ook direct geboekt worden. De Transfers die te boeken zijn, worden uitgevoerd door kwaliteitsvolle en lokale Aanbieders tegen aantrekkelijke prijzen. Eilandtransfer-Ibiza werkt hiervoor uitsluitend met gecertificeerde en geregistreerde lokale Partners en biedt deze Diensten aan via de Websites: www.eilandtransfer-ibiza.com, www.islandtransfer-ibiza.com, subdomeinen en vertalingen. Op de Diensten die aangeboden worden onder de handelsnaam Eilandtransfer-Ibiza zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1. BEDRIJFSGEGEVENS

Eilandtransfer-Ibiza is onderdeel van HETibiza.

HETibiza.nl, Melkpad 97, 5411 GD Zeeland, Nederland.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 70400784

BTW-(identificatie)nummer: NL150075844B01

 Onder HETibiza.nl vallen de handelsnamen:

  1. HETibiza.nl
  2. Eilandtransfer-Ibiza

2. DEFINITIES & BEPALINGEN

De in de Algemene Voorwaarden geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders een (andere) betekenis wordt toegekend.

a.Eilandtransfer-Ibiza: de Algemene Voorwaarden welke hier te lezen zijn hebben betrekking op alle Diensten die aangeboden worden onder de handelsnaam Eilandtransfer-Ibiza en via de commerciële Websites: www.eilandtransfer-ibiza.com, www.islandtransfer-ibiza.com, subdomeinen en vertalingen aangeboden worden. In deze Algemene Voorwaarden verder genoemd onder de verzamelnaam: Eilandtransfer-Ibiza.

Voor de Diensten die vallen onder de handelsnaam HETibiza.nl zijn er toegespitste Algemene Voorwaarden die te vinden zijn op de website www.hetibiza.nl.

b.Aanbieder: de lokale uitvoerder van de Dienst. Voor de transfers zijn dit de lokale transferondernemingen die in deze voorwaarden ook als leveranciers en/of partners beschreven worden. Eilandtransfer-Ibiza heeft de lokale Aanbieders zorgvuldig uitgezocht, waarbij nadruk ligt op gecertificeerde en geregistreerde ondernemingen, met ervaren en betrouwbare chauffeurs en compleet uitgeruste voertuigen.

c.Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals in dit document zijn weergegeven zijn van toepassing op de Overeenkomst die de Klant met Eilandtransfer-Ibiza sluit.

d.Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de rechtspersoon die via de Websites van Eilandtransfer-Ibiza gebruik maakt van de aangeboden Dienstverlening.

e.Diensten: alle te leveren Diensten van Aanbieders die via Eilandtransfer-Ibiza worden aangeboden aan de Klant. De Diensten die Eilandtransfer-Ibiza hoofdzakelijk in aanbiedt zijn transfers. Onder transfers wordt onder andere bedoeld personenvervoer via airportshuttles en eilandtransport.

f.Overeenkomst: De afgesloten boeking tussen Klant en Eilandtransfer-Ibiza.

g.Websites: www.eilandtransfer-ibiza.com, www.islandtransfer-ibiza.com, subdomeinen en vertalingen.

3. WAT DOET EILANDTRANSFER-IBIZA 

a.Eilandtransfer-Ibiza heeft een informerende en adviserende rol betreffende aangeboden Diensten, die ook direct afgenomen kunnen worden. De Diensten die beschikbaar zijn, zijn zorgvuldig uitgezocht en competitief op het gebied van hoofdzakelijk transfers. Eilandtransfer-Ibiza werkt uitsluitend samen met gecertificeerde en geregistreerde lokale partners. Deze Aanbieders bieden op een betrouwbare wijze een kwalitatieve personenvervoerservice (transfers) aan met ervaren chauffeurs en compleet uitgeruste vervoersmiddelen.

b.De Klant is in staat om de diverse Diensten zoals Transfers direct af te nemen via Eilandtransfer-Ibiza, die deze Diensten lokaal inkoopt.

4. OVEREENKOMST

a.De Overeenkomst met Eilandtransfer-Ibiza komt al tot stand doordat de Klant gebruik maakt van één van de Websites en door via één van deze Websites een Dienst af te sluiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op andere vormen van het afsluiten van een Dienst via Eilandtransfer-Ibiza, door bijvoorbeeld e-mail, telefoon, sociale media of een mondelinge Overeenkomst.

b.Bij het boeken gaat de Klant akkoord met de overeengekomen Overeenkomst tussen Eilandtransfer-Ibiza en de gemaakte afspraken die gelden met de Aanbieder. De Aanbieder is verplicht tot het uitvoeren van de overeengekomen Dienst tussen Eilandtransfer-Ibiza en de Klant. Door de bevestiging van de boeking is ook de Klant aan deze Overeenkomst gebonden en aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c.Ondanks dat Eilandtransfer-Ibiza betrouwbare partners uitkiest om mee samen te werken, is Eilandtransfer-Ibiza slechts een tussenpersoon bij het afsluiten van de Overeenkomst. Eilandtransfer-Ibiza draagt zelf geen zorg voor de uitvoering van de Dienstverlening van de Aanbieder. Eilandtransfer-Ibiza ontvangt graag feedback in het geval er een Dienst (niet) goed bevallen is

5. ORGANISATIE VAN TRANSFER

a.De Klant ontvangt bij de boeking een bevestiging van de transfer met datum, tijd van pick-up en de overeengekomen plaats. De betaling dient vooraf overgemaakt te zijn of voor vertrek contant bij de chauffeur. Op de overeengekomen dag van de transfer meldt de chauffeur zich voor de transfer op de afgesproken plaats op de afgesproken tijd. Wanneer de transfer op zich laat wachten, neem direct contact op met Eilandtransfer-Ibiza op telefoonnummer: +34 611 318 817.

b.Specifiek voor Vliegveldtransfers/aankomst: de Klant wordt opgewacht door de chauffeur die met een naambord in de aankomsthal wacht. De chauffeur brengt de Klant + gezelschap direct naar het afgesproken adres. Wanneer geen chauffeur zichtbaar is neem direct contact op met Eilandtransfer-Ibiza op telefoonnummer: +34 611 318 817.

c.Specifiek voor Vliegveldtransfers/aankomst: De Aanbieders hanteren een kleine rekensom betreffende de vertrektijd van een geplande vliegveldtransfer na landing van het vliegtuig. De geplande aankomsttijd van een vliegtuig + circa 30-45 minuten (afhankelijk van het seizoen) is de vertrektijd van de transfer. De 30 tot 45 minuten is de tijd die de Klant nodig heeft om vanuit het vliegtuig met koffer in de aankomsthal te staan

d.Specifiek voor vliegveldtransfers: De Klant kan per persoon gratis 1 koffer meenemen + handbagage. Wanneer de klant een kinderstoel wenst kan deze kosteloos georganiseerd worden. Eilandtransfer-Ibiza wenst graag vooraf deze informatie te ontvangen. Wanneer de Klant bagage met veel volume bij zich heeft, kan dit tegen een bepaalde prijs meegenomen worden. Eilandtransfer-Ibiza wenst graag vooraf deze informatie te ontvangen

e.Specifiek voor vliegveldtransfers/vertek: de Klant ontvangt 24 uur voor de aan Eilandtransfer-Ibiza doorgegeven vertektijd van het vliegtuig de pick-up tijd per telefoon of WhatsApp voor de Transfer naar het vliegveld. Eilandtransfer-Ibiza en Partners hanteren bij de transferplanning een veiligheidsmarge van 2 uur. Dit houdt in dat de Klant opgehaald wordt om 2 uur voor het vertrek van de vlucht aanwezig te zijn op het vliegveld.

6. PRIJZEN EN INFORMATIE

a.Het gebruik van de Diensten van Eilandtransfer-Ibiza is geheel zonder verborgen kosten. De kosten die getoond worden, wanneer de Klant de betreffende Dienst boekt, zijn de kosten die de Klant verschuldigd is. Alle prijzen zijn inclusief belasting en onder voorbehoud van wijzigingen.

b.De betaling geschiedt via banktransfer, Ideal of contant. Eilandtransfer-Ibiza is onderdeel van HETibiza.nl. Het IBAN bankrekeningnummer van HETibiza.nl is: NL42KNAB0256963304, ten name van: HETibiza.nl, met BIC: KNABNL2H.

c.Na de reservering ontvangt de Klant een factuur. De betalingstermijn ligt bij HETibiza op 21 dagen. Bij boekingen binnen drie weken dat de Dienst plaats vindt, dient het totale bedrag direct via Ideal of bankoverschrijving worden overgemaakt. Om de Dienst uit te voeren dient deze in zijn geheel vooraf betaald te zijn.

d.Alle aangegeven prijzen zijn in Euro aangegeven.

e.Let goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. In geval van een actie zijn de actieprijzen slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

f.Bij transfers kan de Klant + gezelschap gratis 1 standaard koffer + handbagage per geboekte persoon meenemen. Eilandtransfer-Ibiza berekent geen extra kosten voor kinderzitjes. Mochten er kinderzitjes nodig zijn, dan wenst Eilandtransfer-Ibiza deze informatie vooraf te ontvangen.

g.Voor extra kosten die de betreffende Aanbieder rekent voor extra Diensten is Eilandtransfer-Ibiza niet verantwoordelijk. Prijzen zijn exclusief fooien van chauffeurs.

h.Speciale verzoeken (extra bagage e.e.) van de Klant dienen voor de geplande Dienst aangegeven te worden. Eilandtransfer-Ibiza streeft ernaar om deze verzoeken mogelijk te maken met de Aanbieder. Echter kan niet gegarandeerd worden dat er voldaan wordt aan een Verzoek van de Klant.

i.Eilandtransfer-Ibiza is afhankelijk van de Aanbieders van de Diensten voor de juiste prijzen. Eilandtransfer-Ibiza doet haar uiterste best om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.

j.Eilandtransfer-Ibiza is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan aangenomen mag worden dat deze prijzen kennelijk onjuist zijn.  Dat gaat om prijzen die voor de aangeboden Dienst veels te hoog of veels te laag zijn. Is er een prijs die niet kan kloppen, geef dit aan door aan Eilandtransfer-Ibiza.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.Eilandtransfer-Ibiza is verantwoordelijk voor de zorg van een goede opdrachtnemer, met als taak de Klant op een juiste wijze te informeren, te adviseren en de Dienst in te boeken bij de plaatselijke Aanbieder.

b.Ondanks dat Eilandtransfer-Ibiza betrouwbare partners uitkiest om mee samen te werken, is Eilandtransfer-Ibiza niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de Dienstverlening van de Aanbieder. Eilandtransfer-Ibiza wordt graag geïnformeerd over eventuele problemen en bereid om in geval van problemen met de plaatselijke Aanbieder te bemiddelen.

c.Specifiek voor vliegveldtransfers/vertrek: de Klant is zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de vertrekkende vlucht, 24 uur voor vertek, en de eventuele noodzakelijke informatievoorziening naar Eilandtransfer-Ibiza toe voor de wijziging van de transfer.

d.Wanneer blijkt dat Eilandtransfer-Ibiza tekort geschoten is en de Klant hierdoor schade ondervindt, is de aansprakelijkheid van Eilandtransfer-Ibiza beperkt tot maximaal de kosten van de door Eilandtransfer-Ibiza gefactureerde Diensten.

e.De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant is verzekerd (via een reis- / ziektekostenverzekering) en voor schade die de Klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (o.a. het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

f.Eilandtransfer-Ibiza is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Dit houdt in dat Eilandtransfer-Ibiza de Klant niet financieel compenseert wanneer een Dienst geannuleerd dient te worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de macht van Eilandtransfer-Ibiza of de Aanbieder om. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongelukken en bijbehorend vertragingen, demonstraties, alle vormen van natuurcatastrofen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen, stroomuitvallen, stakingen, slechte weersomstandighedn of andere gelijksoortige gebeurtenissen buiten de macht van de Aanbieder

g.Eilandtransfer-Ibiza is niet aansprakelijk voor eventuele ziekte, letsel, dood of verlies van welk type ook. Dit is inclusief schade aan en verlies of diefstal van bagage of persoonlijke bezittingen van de Klant. Alle claims voor verlies, letsel, ziekte of dood dienen rechtstreeks bij de Aanbieder te worden ingediend en kunen worden gedekt door uw verzekering. Eilandtransfer-Ibiza accepteert alleen aansprakelijkheid jegens de Klant voor zaken die het resultaat zijn van nalatigheid van Eilandtransfer-Ibiza.

8. PERSOONSGEGEVENS

a.Eilandtransfer-Ibiza is verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van een reservering voor een Dienst. Hierbij worden gegevens van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, doorgegeven aan de Aanbieder van de Dienst bij wie deze afgesloten wordt. Het verwerken van de informatie door Eilandtransfer-Ibiza is in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens.

b.Als het niet lukt om de gegevens door te geven of als het Eilandtransfer-Ibiza niet lukt om te helpen bij het reserveren van een Dienst, dan wordt de Klant op tijd hierover geïnformeerd.

c.De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan.

d.De persoonsgegevens worden verwerkt zoals de geldende wet- en regelgeving dat voorschrijft.

-De persoonsgegevens van de Klant worden niet aan derden verstrekt.

-Eilandtransfer-Ibiza gebruikt het e-mailadres van de Klant voor het versturen van een nieuwsbrief, welke verstuurd wordt uit naam van HETibiza. Wenst de Klant deze niet te ontvangen, dan kan de Klant dit doorgeven via info@hetibiza.nl.

9. ANNULEREN, WIJZIGINGEN OF NO SHOW

a.In het geval dat de Klant een Dienst annuleert, kan Eilandtransfer-Ibiza geïnformeerd worden via info@comeil-sonbyolli.savviihq.com. De Klant kan een geboekte Dienst tot 96 uur voor de geplande uitvoering kosteloos annuleren. Voor een annulering van een geboekte Dienst tussen 96 uur en 24 uur voor de geplande uitvoering van de Dienst berekent Eilandtransfer-Ibiza 50% annuleringskosten. Voor een annulering van een geboekte Dienst binnen 24 uur voor de geplande uitvoering van de Dienst berekent Eilandtransfer-Ibiza 75% aan annuleringskosten.

b.Eilandtransfer-Ibiza en haar partners streven een flexibele bedrijfsuitvoering na, bij de uitvoering van de Diensten. Wanneer de Klant een geplande Dienst wil wijzigen kan Eilandtransfer-Ibiza geïnformeerd worden via info@comeil-sonbyolli.savviihq.com. Ondanks een flexibele benadering is het niet altijd mogelijk de geboekte Dienst op korte termijn te wijzigen. In dit geval blijft de bestaande geboekte Dienst van kracht. De Klant wordt hierover geïnformeerd door Eilandtransfer-Ibiza. In het geval dat er bij een wijziging van een geboekte Dienst extra kosten komen, dan behoudt Eilandtransfer-Ibiza zich het recht om deze extra kosten in rekening te brengen bij de Klant. In dit geval wordt de Klant vooraf geïnformeerd over deze extra kosten.

c.Bij het niet verschijnen op het overeengekomen tijdstip (No Show) op de overeengekomen plaats, wordt de Klant gecontacteerd door Eilandtransfer-Ibiza. Wanneer er geen contact gemaakt kan worden met de Klant of geen informatie beschikbaar is, worden 100% annuleringskosten berekend.

d.Specifiek voor vliegveldtransfers/aankomsten: het kan voorkomen dat door een vluchtvertraging de Klant pas later een transfer af kan nemen dan gepland. Eilandtransfer-Ibiza en haar partners houden aankomsttijden in de gaten en spelen hier flexibel op in. Er wordt ook van de Klant enige flexibiliteit gevraagd. In enkele gevallen kan het zijn dat de Klant (vertraagd) aankomt en dat de geplande bus met een andere boeking nog onderweg is. De Klant dient in deze te wachten op haar geboekte Dienst. Wanneer de Klant van mening is dat er te lang gewacht moet worden of wanneer informatie gewenst is, wordt verzocht om direct contact op te nemen met Eilandtransfer-Ibiza via +34 611 318 817. Eilandtransfer-Ibiza en haar partners zoeken altijd naar een tevreden, snelle en juiste oplossing.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a.Alles wat op de Websites van Eilandtransfer-Ibiza te zien is, afbeeldingen, teksten, etc., is het intellectueel eigendom van Eilandtransfer-Ibiza en/of haar Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Eilandtransfer-Ibiza en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat volgens de wet gewoon mag.

b.Informatie die de Klant opslaat of verwerkt via de Websites voor een Dienst is en blijft eigendom van de Klant. Eilandtransfer-Ibiza heeft op deze informatie een zogenaamd beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk aan Eilandtransfer-Ibiza bekend te maken.

c.Onder het beperkte gebruikersrecht valt ook het recht om de data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar de Klant als persoon.

d.Als de Klant informatie stuurt naar Eilandtransfer-Ibiza, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Klant Eilandtransfer-Ibiza daarmee een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die de Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk heeft gemarkeerd.

e.Eilandtransfer-Ibiza draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, Websites, aanbiedingen en andere informatie die zonder toezegging van Eilandtransfer-Ibiza wordt gedeeld en uitgegeven door derden.

11. DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst die Eilandtransfer-Ibiza met de Klant aangaat, duurt zolang de Klant gebruik maakt van de  Dienstverlening van Eilandtransfer-Ibiza. De verplichtingen voor de Aanbieder, de Klant en Eilandtransfer-Ibiza eindigen tevens op het moment dat aan alle verplichtingen, volgens de bedoelde Overeenkomst, is voldaan.

12. SLOTBEPALINGEN

a.Op de Overeenkomst tussen de Klant en Eilandtransfer-Ibiza is het Nederlands recht van toepassing.

b.Mocht de Klant problemen ondervinden met betrekking tot een geboekte Dienst, verzoekt Eilandtransfer-Ibiza de Klant om direct contact op te nemen. Eilandtransfer-Ibiza gaat op zoek naar een een tevreden oplossing voor alle partijen.

c.Klachten en geschillen met betrekking tot het advies, de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst of de Dienst, kunnen binnen 28 dagen tijd worden voorgelegd per e-mail aan: Eilandtransfer-Ibiza, onderdeel van HETibiza, t.a.v. Klachtenafhandeling, e-mailadres: info@eilandtransfer-ibiza.nl

13. CONTACTGEGEVENS

Mochten er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan er per email via info@eilandtransfer-ibiza.nl contact opgenomen worden met Eilandtransfer-Ibiza.